Türk Sivil Havacılık Kanunu


 

Peşin peşin söyleyeyim,

Kimsenin iyi niyetinden şüphem yok. İşte size bir örnek; Tarih 16 Temmuz 1997

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDAKİ HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR MUTABAKAT ZAPTI

 

KONULAR;

·        Ücret Tarifeleri

·        Tarifeler

·        Seyahat Belgelerinin ve Ülkeye Girmesi Sakıncalı Kişilerin Muayenesi

·        Havacılık (Uçuş) Emniyeti

·        Havacılık Güvenliği

 

TÜRK HEYETİ

 

Bay Ahmet KIRATLIOĞLU

Müsteşar Yardımcısı

Ulaştırma Bakanlığı

Heyet Başkanı

 

 

 

 

 

Bay Sermet ÜNEL

Genel Müdür

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

 

 

 

Bay Gaffur YARDIMCI

Genel Müdür Yardımcısı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi

 

ALMAN HEYETİ

 

Dr. Ingomar JOERSS

Hava ve Uzay Ulaşım Genel Müdürü

Federal Ulaştırma Bakanlığı

Heyet Başkanı

 

 

 

 

 

Bay Dieter BARTKOWSKI

Hava Ulaştırma Bölüm Müdürü

Federal Ulaştırma Bakanlığı

 

 

 

Bay Hans-Johaim WERNER

Ulaştırma Politikası Bölümü Müdür Yardımcısı

Federal Dışişleri Bakanlığı

 

 

 

Bayan Sabine DANNELKE

Hava Ulaştırma Bölümü Müdür Yardımcısı

Federal Ulaştırma Bakanlığı

 

 

 

Bay Jörg MUNDORF

Hava ve Uzay Ulaşımı Dairesi

Federal Ulaştırma Bakanlığı

 

 

 

Bay Lutz MEYER

Hava ve Uzay Ulaşımı Dairesi

Federal Ulaştırma Bakanlığı

 

 

 

Bay Henning MÜHLKE

Federal Hava Ulaştırma Otoritesi

Federal Sivil Havacılık İdaresi - Braunschweig

 

 

 

Dr. Detlef WINTER

ADL

 

 

 

 

Dr. Ronald SCHMID

Aero Lloyd

 

 

 

 

Bay Jürgen GOLDMANN

Deutsche BA

 

 

 

 

Bay Wolfgang WISBERG

Deutsche Lufthansa

 

 

 

 

Bay Hans-Jürgen SCHLZE

Germania

 

 

 

 

Bay Wolfgang DREHER

Hapag-Lloyd

 

 

 

 

Bayan Doris FRANKE

LTU

 

 

 

 

Bayan Elisabeth RITTERSBERGER

(Tercüman)

 

 

*-*-*-*-*-*-*                                *-*-*-*-*-*-*                                        *-*-*-*-*-*-*

 

Yukarıda gördüğünüz bir uluslararası anlaşmanın Türk Sivil Havacılık Sistemi içerisinde ele alınış şekli.

 

Hele daha iki ay önce yürürlüğe giren ve Varşova anlaşmasını Montreal anlaşması ile ortadan kaldıran çok önemli bir anlaşmaya da Bakanlık, THY ve DHMI temsilcileri karar vermişlerdi.

 

Bizdeki anlayış ile Alman anlayışını ortaya koyan yukarıdaki liste, sadece havacılıkta değil devletin hemen her kademesini yansıtıyor gibi geldi bana.

 

Doç. Dr. Muzaffer Çetingüç Türkiye Uçuş Akademisi açılsın diye çok güzel bir temennide bulunmuş. Olayın özü zaten eğitim ama mesleki eğitim.

Bırakın Türkiye Uçuş Akademisi açmayı, devlet kendi kanununda aynen şunları söylemekte.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sivil Hava Aracı Kazaları

Madde 13 -    Ulaştırma Bakanlığı, havacılık alanında uzmanlığı kabul edilmiş kişilerden seçilecek bir kurulu, kazanın sebeplerini araştırması için görevlendirir.

 

Havacılığın hiç bir kolu meslek kapsamına alınmadığı için meslek kavramı yoktur.

Meslek kavramı olmadığı için meslektaş kavramı da yoktur.

Meslektaş kavramı olmayınca uzman da olmayacaktır.

 

İşte devlet eliyle uzmanlığı kabul edilmişler havacılık ile ilgili işleri yürütmeye tayin olunacaktır.

Benim kabul etmem ya da etmemem önemli değil. Bizlerin de kabul edip etmediğimizin bir önemi yok.

Nedeni basit. Uzman kimdir?

Bu soruya cevap verecek bir tarif olmayınca soruyu sormanın da gereği yok.

Devlet tayin eder ve o kişi uzman olur!

 

Hiç bir zaman geç değil.

Bu tip yasaları hazırlayacak ve sivil havacılığın dallarını meslek haline getirebilecek tedbirleri hiç bir etken altında kalmadan cesurca önerebilecek kendi dallarında duayenler mevcuttur.

Devlet, politikalarının yürütülmesinden sorumludur.

Havacılığın dallarındaki çalışanlar da, kendilerine kanun ve talimatlarla yüklendikleri sorumlulukların yerine getirilmesinden.

 

Eğitim ve öğretim

Madde 99 – Sivil havacılık sahasında eleman yetiştirmek veya bu sahada öğrencileri yüksek öğretime hazırlamak amacıyla; Ulaştırma Bakanlığına bağlı lise veya dengi okullar 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 58 inci maddesine uygun olarak açılabilir.

Gerçek ve tüzelkişiler de aynı amaçla 625 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu esaslarına göre özel okullar açabilirler.

Sivil havacılık sahasında meslek elemanı yetiştirmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki esaslara uygun olarak yüksekokullar kurulabilir.

 

·        Milli Eğitim Temel Kanunu

·        Özel Eğitim Kurumları Kanunu

·        Yükseköğretim Kanunu

 

Bu kanunlar ile meslek ve meslektaş yetişmeyecek çünkü SHGM şartları ve denetimi olmayan bir eğitimden bahsediyoruz.

SHGM bu yetkileri devretmiş görünmekte.

2920 de birçok yararlı değişiklikler olmakla birlikte, kanun meslek kavramında geri kalmış gibi geldi bana.

 

Bu iyi niyetler, kanunla korunmadıkça hep aynı döngüyü döner dururuz.

Bu güzel dilekleri dillendirmek bile güzel.

Bir de gerçekleştirebilsek.

 

Sevgiler

 

http://www.servetbasol.com/

servetbasol@servetbasol.com

 

090819